อัตราส่วนความอยู่รอดและอัตราส่วนความมั่งคั่ง คุณผ่านเกณฑ์ 2 ข้อนี้มั๊ย?

อัตราส่วนความอยู่รอดและอัตราส่วนความมั่งคั่ง คุณผ่านเกณฑ์ 2 ข้อนี้มั๊ย?

อยากจะชวนให้เราลองเอาข้อมูลของรายรับ-รายจ่ายที่ได้บันทึกไว้มาใช้ประโยชน์กัน สำหรับคนที่มีการบันทึกรายรับรายจ่ายมาเป็นประจำ ข้อมูลที่ได้ก็จะมีความเป็นจริงมากที่สุด แต่ถ้าเราไม่ได้จดไว้หรือมีข้อมูลที่ไม่มากพอ ก็อาจจะใช้วิธีประมาณการตัวเลขของรายรับและรายจ่ายของเราในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ เพื่อพอให้เห็นภาพทางการเงินของเราโดยผ่านสิ่งที่เรียกว่า อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนแรกเรียกว่า อัตราส่วนความอยู่รอด (Survival Ratio) โดยหาได้จาก

โดยที่

  • รายได้จากการทำงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือกำไรจากการทำมาค้าขาย เป็นต้น
  • รายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลจากหุ้น, กองทุนหรือประกัน เป็นต้น

อัตราส่วนความอยู่รอดนี้ ยิ่งมากก็ยิ่งดี โดยปกติ ควรมากกว่า 1 นั่นคือคุณสามารถดำรงชีพได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ถ้าของใครน้อยกว่า 1 นั่นแสดงว่าสถานะทางการเงินของคุณแย่แล้ว ต้องรีบแก้ไขด่วน!!!

สำหรับคนที่ผ่านอัตราส่วนข้อแรกมาได้ ก็อยากชวนมาหาอัตราส่วนตัวที่ 2 กัน ตัวนี้เรียกว่า อัตราส่วนความมั่งคั่ง (Wealth Ratio) อัตราส่วนนี้จะเป็นตัวบอกว่าคุณภาพชีวิตและรากฐานทางการเงินของคุณแข็งแกร่งมากแค่ไหน โดยหาได้จาก

และเช่นเดียวกับอัตราส่วนแรก ถ้าตัวเลขที่คำนวณออกมามีค่ามากกว่า 1 (ยิ่งมากยิ่งดี) นั่นแสดงว่าคุณสามารถดำรงชีพได้ แม้จะไม่ต้องทำงานเลย อย่างไรก็ตามคุณก็เลือกที่จะทำงานได้โดยรายได้จะไม่เป็นปัจจัยหลัก แต่คุณจะทำงานด้วยความสุข ทำในสิ่งที่ชอบโดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเลย แต่ถ้าต่ำกว่า 1 แสดงว่าคุณยังคงต้องเพิ่งพารายได้จากการทำงานอยู่ และถ้าคุณหยุดงานไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตาม คุณจะเริ่มมีความกังวลและความไม่สบายใจในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะมีเงินเพียงพอให้ใช้จ่ายไปได้อีกนานเท่าไหร่

สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิต อาจจะมาตั้งเป้าหมายที่จะสร้างอัตราส่วนส่วนความมั่งคั่งให้มากกว่า 1 ก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีทีเดียว และที่สำคัญคือ ยิ่งอัตราส่วนความมั่งคั่งมีค่ามากกว่า 1 ได้เร็วเท่าไหร่ เราก็จะเกษียณได้เร็วเท่านั้น

บอกต่อเรื่องราวดีๆ