เลือกประกันให้คุ้มค่า ปิดความเสี่ยงในชีวิต

ชีวิตที่มั่งคั่ง ต้องมีหลักประกันที่มั่นคง

สร้างผลตอบแทน ด้วยการจัดพอร์ตลงทุน

ออกแบบการลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

วางแผนเกษียณสุข

ใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข ไร้กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

เริ่มต้นวางแผนการเงิน เพื่ออนาคตที่สดใส

วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน FChFP

บริการ

วางแผนการเงินแบบองค์รวม

วางแผนการเงินแบบองค์รวม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต แผนทางการเงินมีส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสม ค้นหาวิธีการเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและชีวิตที่คุณต้องการอย่างปลอดภัย
เริ่มต้นวางแผน

วางแผนการลงทุน

วางแผนการลงทุน

ให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนด้วยการใช้กองทุนรวม ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของแต่ละบุคคล
เริ่มต้นลงทุน

วางแผนภาษี

วางแผนภาษี

กฎหมายกำหนดให้ผู้มีรายได้ทุกคนต้องยื่นภาษี และเกณฑ์การเสียภาษีเองก็มีปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ บริการให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการวางแผนการเสียภาษีบุคคลธรรมดาอย่างถูกต้องและประหยัด
วางแผนจัดการภาษี

วางแผนการประกัน

วางแผนการประกัน

เพราะอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอน การวางแผนรับมือทั้งเรื่องการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการสูญเสียชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องมีและเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาแผนการเงินหลักไปสู่เป้าหมายได้อย่างปลอดภัย แต่เพราะรูปแบบสัญญาประกันมีหลากหลาย จะเลือกอย่างไรให้เหมาะสม ตรงความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายหลัก
วางแผนทำประกัน

วางแผนการศึกษาบุตร

วางแผนการศึกษาบุตร

พ่อแม่ทุกคนอยากจะส่งให้ลูกได้เรียนสูงๆ ตามความต้องการและเท่าที่ความสามารถเค้าจะเรียนได้ เริ่มเตรียมความพร้อมตั้งแต่เค้ายังเล็กด้วยแผนการเงินที่มั่นใจได้ว่าเค้าจะได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด
สร้างแผนการเรียนให้ลูกรัก

วางแผนเกษียณ

วางแผนเกษียณ

คงไม่มีใครอยากจนตอนแก่ แผนเกษียณจึงเป็นแผนทางการเงินที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆคน เป็นแผนระยะยาวที่ต้องอาศัยการวางแผนอย่างดี และเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายได้อย่างต้องการ ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งมีโอกาสสำเร็จเร็ว
สร้างแผนเกษียณอายุ

เกี่ยวกับเรา

ให้บริการวางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร โดยนักวางแผนการเงินมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. เป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และคุณวุฒิทางด้านการเงินระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก FChFP

ออกแบบวางแผนด้านการออมและลงทุน รวมถึงดำเนินการติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

ให้คำแนะนำและปรึกษาการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ วงเงินชดเชยจากการขาดรายได้ ป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบทางการเงินเนื่องจากโรคร้ายแรง วางแผนสร้างสวัสดิการรักษาพยาบาลส่วนบุคคลและองค์กร

วางแผนออกแบบและจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพระดับองค์กรให้กับกลุ่มพนักงาน ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

 

ติดต่อ

วางแผนการเงิน เพื่ออนาคตที่มั่นคง ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย

Mobile 092 269 0211

LINE ID : teeranon.t