เกี่ยวกับเรา

ให้บริการวางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร โดยนักวางแผนการเงินมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. เป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และคุณวุฒิทางด้านการเงินระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก FChFP

ออกแบบวางแผนด้านการออมและลงทุน รวมถึงดำเนินการติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

ให้คำแนะนำและปรึกษาการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ วงเงินชดเชยจากการขาดรายได้ ป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบทางการเงินเนื่องจากโรคร้ายแรง วางแผนสร้างสวัสดิการรักษาพยาบาลส่วนบุคคลและองค์กร

วางแผนออกแบบและจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพระดับองค์กรให้กับกลุ่มพนักงาน ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

 

บอกต่อเรื่องราวดีๆ